About us in English
Thursday 29 February 2024

Filmer/bilder

The Extreme Altitude Challenge 2006

Vågflygning i Vågå, Norge (5.3 MB).

Upp bland molnen

En segelflygning i bilder (2.9 MB).

Segelflygningar

Segelflygning

Beskrivning av hur en segelflygning kan gå till.

Ensam i lufthavet

Junior och nybliven segelflygare - en flygning i ord.

Prislista för Linköpings Segelflygklubb

Medlemsavgift

Medlemskategori
Årsavgift
Not
LSFKSSFTotalt
Seniormedlem (>=25 år)2150 kr1250 kr3400 kr1.
Juniormedlem (< 25 år)900 kr600 kr1500 kr1.
Gästmedlem (>=25 år)2150 kr2150 kr1.
Gästmedlem (junior, < 25 år)900 kr900 kr1.
Gästmedlem motor1000 kr1000 kr2.
Bogserförarmedlem300 kr300 kr3.
Stödjande medlem400 kr400 kr
Ungdomsmedlem (< 15 år)200 kr200 kr
Östgötamedlem4.

1. För FAI Sportlicens tillkommer 100 kr. Nationell tävlingslicens är gratis, söks på blankett S-4

2. Gäller företrädesvis för flygning med Aviat Husky när den är baserad på Saab-fältet

3. Detta medlemskap är för de som endast bogserar i klubben och berättigar ej till friflygning.

4. Medlem i segelflygklubb i Östergötland blir gratis gästmedlem i övriga Östgötaklubbar med segelflyg.

Flygtimpriser

Ordinarie flygtimpris

FlygplanstypFlygtimpris
Segelflygplan840 kr/h
Aviat Husky2150 kr/h
 • Priset för Aviat Husky är inklusive bränsleskatt och baseras på flygtid.
 • För friflygning måste man vara minst gästmedlem i klubben.
 • Vid skolning tillkommer lärararvode.

Rabatterade flygtimpriser (segelflygplan)

Ackumulerad flygtidTimkostnad
Räkneexempel
TotalkostnadMedelpris/h
5-10 h420 kr/h10 h = 6300 kr630 kr/h
10-15 h360 kr/h15 h = 8100 kr540 kr/h
15-20 h300 kr/h20 h = 9600 kr480 kr/h
20-25 h240 kr/h25 h = 10800 kr432 kr/h
> 25 h180 kr/h30 h = 11700 kr390 kr/h
 • De rabatterade segelflygpriserna gäller efter inbetalt Paket A, som kostar 4200 kr och som ger 5 timmar fri segelflygtid.
 • Den ackumulerade flygtiden räknas per kalenderår, och endast för segelflygplan.
 • OBS! Paket A anses förbrukat även om 5 timmars flygtid ej uppnåtts före den 31/12.
 • Vid flygning med Duo Discus tillkommer 200kr/h

Skolning

Typ av skolningPris
SegelflygcertifikatOrdinarie flygtimpris + 40 kr per flygning
Teorikurs inkl. kurslitteratur1000 kr
Typinflygning och kontrollflygningOrdinarie flygtimpris + 40 kr per flygning
Spontanlektion700 kr
Normallektion1600 kr
Premiumlektion2400 kr
Minipaket3000 kr
Intropaket4000 kr
 • För inflygning på Duo Discus (SE-UYM) tillkommer 500kr vid inflygning på typen (3 starter), samt sedan 500kr vid inflygning på motorhanteringen (3 starter).
 • Spontanlektionen kan ej tidsbokas. Den köps på plats på fältet och du sätts upp på samma kölista som medlemmarna. Mer information om hur den går till hittar du under Spontanlektion på gliding.se.
 • Normal- och premiumlektionen tidsbokas via Mathias Bergvall (0705310314). Mer information om hur den går till hittar du under Normallektion och Premiumlektion på gliding.se.
 • Mini- respektive Intropaketen är personliga och består av 3 st respektive 6 st lektioner och grundläggande teori. Mer information hittar du under Minipaket respektive Intropaket på gliding.se, eller kontakta Mathias Bergvall (0705310314).

Bogserpriser

 • Bogsering till 300 m används endast vid landningsträning. Övrig bogsering rundas av uppåt till 500 m eller närmaste 100-tal meter över 500 m.
BogserhöjdBogserpris
300m340 kr
500m370 kr
600m400 kr
700m460 kr
800m520 kr
900m580 kr
1000m640 kr
1100m700 kr
1200m760 kr
1300m820 kr
1400m880 kr
1500m940 kr

Deponerat kapital

Deponerat kapital ger viss reducering av flygkostnaden. Kontakta vår kassör Tor Blommegård (013-552 90) för aktuella villkor.

Eget segelflygplan och motorsegelflygplan

PostPris
Säsongsavgift2500 kr
Hyra av segelflygplan+vagn och utrustning till tävling och utebas200 kr/dag
Hangarhyra (omonterat flygplan)150 kr/mån
Hangarhyra (monterat flygplan)400 kr/mån
Bygglokalhyra400 kr/vecka
Segelflygets tävlingsfond10.00 kr/flygtimme
Segelflygets utbildningsfond0.00 kr/flygtimme

Betalningsvillkor

 • Medlemsavgiften måste ovillkorligen vara betald för att få flyga med klubbens flygplan.
 • Medlemsavgiften faktureras under januari månad och betalas enligt villkor angivna på fakturan.
 • Paket A debiteras pilotkontot för tidigare innehavare av Paket A den 31 mars. Medlem meddelar om annat skall gälla. Ev. underskott på pilotkontot i samband med debiteringen skall vara reglerat före 1:a flygtillfället för att Paket A skall gälla.
 • Juniorer (<25 år) och studerandemedlemmar i LuFF erhåller en extra rabatt på 10 % för Paket A och flygtimkostnaden för segelflygplan.
 • Ny medlem som tillkommer efter 1 oktober befrias från ny medlemsavgift för det efterföljande året.
 • Klubbens flygdebiteringssystem myWebLog redovisar kontoställning via epost i samband med varje flygdebiteringstillfälle och löpande via internet. Det ankommer på varje medlem att se till att saldot på pilotkontot alltid står på plus.
 • Påminnelseavgift för belopp över 500 kr är 50 kr.
 • Betalning sker till LSFK Bankgiro konto 436-4394.

Övrigt

Medlemskap i LSFK ger anslutning till klubbens solidariska självriskkassa. Vid ev. haveri eller skada på klubbens flygplan delar medlemmarna på försäkringens självrisk genom utdebitering av en haverikostnad bestämd av styrelsen.

Vi tillhandahåller Hejlmco 91/96 Ul till aktuellt literpris.

Vid frågor kontakta vår kassör Tor Blommegård (013-552 90, 070-57 55 290).

Klubbens webbadress är http://www.gliding.se.