About us in English
Torsdag 18 juli 2024

Nyheter

Alla nyheter för 2023

2023-09-17

Prishöjning på flygbränsle

Priset på flygbränslet har stigit kraftigt under sommaren. Vi måste därför anpassa försäljningspriset till de nya omständigheterna.

Från och med 15 september kostar bränslet i Sonstorp 32:- per liter.

Skapad 2023-09-17 av Hans Larsson

2023-07-21

Pris på RIAT

Vår tidigare bogserförare Nils Schylström vann ett prestigfyllt pris på RIAT i England

The King Hussein Memorial Sword för Best overall Flying Display

Skapad 2023-07-21 av Tor Blommegård

2023-07-21

Avtal om avfallshantering

Klubben har nu ett avtal med Finspångs Tekniska verk om avfallshantering.

Vid den senaste miljöinspektionen blev vi ålagda att teckna ett avtal om sophantering i Finspångs kommun eftersom vi inte, enligt lagstiftaren, får transportera avfall över en kommungräns och det är inte tillåtet att slänga avfall i någon annans soptunna.

Avtalet är tecknat så att vi inte har något sopkärl som töms regelbundet utan på något som kallas budning, vilket innebär att vi får beställa tömning genom att kontakta entreprenören.

Vi har dock möjlighet att själva transportera vårt avfall till återvinningsanläggningen på Sjömansäng.

För att komma in på återvinningsanläggningen måste man visa sitt körkort för en automatisk grindvakt.

Tänk dock på vad ni slänger i säckarna som ska transporteras till avfallsanläggningen! Just nu finns det personal på plats som river sönder säckarna medan man är kvar. Det talas dock om att från och med i höst måste alla säckar tömmas ur av den som kommer med avfallet.

Sortering ska ske i 37 olika fraktioner. Dessa kan du läsa mer om här: https://res.cloudinary.com/finspangs-tekniska/image/upload/fl_attachment/zsj95hq0dvxgtk2zobrzh

Skapad 2023-07-21 av Hans Larsson

2023-06-09

Prishöjning på Hjelmco 91/96

Priset på flygbränslet har stigit kraftigt de senaste månaderna.

Från och med 1 juni kostar bränslet i Sonstorp 29 kronor per liter.

Skapad 2023-06-09 av Hans Larsson

2023-02-17

Årsmöte 12/3

Kallelse till årsmötet har skickats ut via mail via myWeblog. Mötet kommer att hållas på Katedralsskolan.

Har du inte fått den kontakta ordförande eller sekreterare.

Skapad 2023-02-17 av Mathias Bergvall

2023-02-12

Har våren kommit till flygfältet?

På lördagen kunde vi konstatera att snön hade försvunnit från flygfältet. Tjälen är dock kvar i marken så smältvattnet fanns kvar i gräsytan

Så här såg fältet ut måndagen den 6 februari.

Fem dagar senare!

Fältet den 11 februari. Notera "nybildningen" i banans förlängning.

Senare på dagen dök det upp fler och fler stackmoln. Att det redan den 11 februari bildas så många och fina moln har jag nog aldrig sett tidigare.

Skapad 2023-02-12 av Hans Larsson