About us in English
Torsdag 18 juli 2024

Filmer/bilder

The Extreme Altitude Challenge 2006

Vågflygning i Vågå, Norge (5.3 MB).

Upp bland molnen

En segelflygning i bilder (2.9 MB).

Segelflygningar

Segelflygning

Beskrivning av hur en segelflygning kan gå till.

Ensam i lufthavet

Junior och nybliven segelflygare - en flygning i ord.

Veteransegelflyg

Som veteransegelflygplan räknas flygplan som är 30 år eller äldre. I vår klubb finns för närvarande två privatägda flygplan som räknas som veteranflygplan. De är

  • SE-SZY, en Vasama byggd 1963,
  • SE-TIB, en Libelle byggd 1969,

En Ungersk Cimbora görs redo för start.

1992 bildades föreningen Segelflygets Veteransällskap (SVS) av en skara entusiaster vid ett möte i Eskilstuna. Föreningens uppgift är att samla information och dokument om segelflyget i Sverige. Leta upp och registrera alla typer av äldre glid- och segelflygplan. Att aktivt stötta och utveckla Ållebergs segelflygmuseum. Ordna resor och flygträffar med anknytning till veteransegelflyg. Men naturligtvis, framförallt att flyga med veteransegelflygplan. För som alla segelflygare är det framförallt i luften de vill vara, och samma sak med de gamla segelflygplanen.

I segelflygets barndom var segelflygplanen egentligen glidflygplan. Man startade från ett lämpligt berg, eller större kulle, och sen gled man tills marken tog emot. Sen var det bara att bära upp glidflygplanet igen och göra det redo för nästa pilot. Sättet man startade på var då lite spektakulärt, jämfört med dagens metoder. Flygplanet placerades på en startramp, även kallad startbrygga, och kopplades till ett långt gummirep som sen sträcktes med handkraft genom att klubbkamraterna rusade ner för kullen. Man kan säga att startmetoden byggde på samma princip som en slangbella.

Invigning av startbryggan på Ålleberg.

På Ålleberg byggdes 1941 en startbrygga eller startramp som sedan revs i början av 50-talet efter att ha förfallit. Som ett led i SVS verksamhet tog man i början av år 2000 ett initiativ till att försöka återuppbygga startbryggan på den plats där den tidigare startbryggan stått. Efter ett antal turer med diverse myndigheter fick man klartecken och påbörjade bygget år 2002. Bryggan blev klar 2003 och invigdes den 29 maj samma år. Startbryggan är helt unik och, vad man vet, den enda existerande i världen.

En udda fågel av typen Jaskolka.

Ett annat projekt som ligger SVS varmt om hjärtat är Ållebergs museum. Där har man under ett antal år tagit vara på gamla glid- och segelflygplan och restaurerat dem till mycket fint utställningsskick. Som kuriosa kan nämnas att här finns världens enda bevarade Granau 31 ESG-31, byggd i Tyskland redan 1932. Där finns även ett flertal veteransegelflygplan som kan flygas av SVS medlemmar.

Veteransegelflyget har på senare år fått ett stort intresse och SVS kan idag räkna in över 300 medlemmar. Även i övriga Europa och i USA är intresset för den här formen av segelflygning mycket stort.