About us in English
Torsdag 18 juli 2024

Filmer/bilder

The Extreme Altitude Challenge 2006

Vågflygning i Vågå, Norge (5.3 MB).

Upp bland molnen

En segelflygning i bilder (2.9 MB).

Segelflygningar

Segelflygning

Beskrivning av hur en segelflygning kan gå till.

Ensam i lufthavet

Junior och nybliven segelflygare - en flygning i ord.

Segelflygplanet

En person som ser ett segelflygplan för första gången konstaterar med förvåning - "Det har ju ingen motor!". Den enda principiella skillnaden mellan motorflygplan och segelflygplan är att segelflygplanet inte har motor. Grundinstrumenten och principen för hur man manövrerar dem är de samma.

Flyger i utförsbacke

För att få tillräcklig lyftkraft måste ett flygplan röra sig med en viss hastighet framåt. Samtidigt vill luftmotståndet bromsa in flygplanet. Ett motorplan övervinner detta luftmotstånd med hjälp av motorn som i sin tur driver propellern. Därmed kan motorplanet ligga på konstant höjd med konstant fart genom luften. En segelflygpilot får däremot tillämpa samma princip som till exempel en pulkaåkare, dvs få upp farten genom att flyga i utförsbacke. Ju brantare utförsbacke desto högre hastighet uppnår segelflygplanet, där vinkeln bestäms av piloten genom att manövrera höjdrodret. Ett segelflygplan kan därför också flyga med konstant fart genom luften. Haken är att det flyger i utförsbacke och därmed tappar höjd. En segelflygpilot måste därför lära sig att hitta de områden med stigande luft för att där kunna hämta ny höjd. Mer om detta under Vad är Segelflyg?.

Om man nu sjunker fortare ju fortare man flyger, varför sänker man helt enkelt inte farten? Tanken är god, men haken är att om farten blir för låg så förlorar vingarna sin lyftkraftförmåga och flygplanet sjunker igenom. Man säger att flygplanet "stallar" (engelska; uttalas stålar). För att återfå lyftkraften ökar man farten genom att sänka nosen.

Segelflygplanet - pilformat flygplan med långa vingar

Ett segelflygplans konstruktion är oftast optimerat för så lågt luftmotstånd och högt glidtal som möjligt. Dess långa, smala och tunna vingar samt den strömlinjeformade kroppen gör att segelflygplanets glidtal är högt även vid hastigheter upp mot 200 km/h. Med glidtal menas hur långt flygplanet glider i förhållande till dess höjdförlust. Moderna klubbflygplan har oftast ett bästa glidtal på 40. Från 1 km höjd glider flygplanet 40 km framåt i lugn luft. De bästa segelflygplanen i världen har ett glidtal på runt 65.