About us in English
Lördag 20 april 2024

Filmer/bilder

The Extreme Altitude Challenge 2006

Vågflygning i Vågå, Norge (5.3 MB).

Upp bland molnen

En segelflygning i bilder (2.9 MB).

Segelflygningar

Segelflygning

Beskrivning av hur en segelflygning kan gå till.

Ensam i lufthavet

Junior och nybliven segelflygare - en flygning i ord.

Finspångs Sportflygfält
Fältet stängt

2024-03-13:
PPR krävs alltid. Stora delar av fältet översvämmat. Banmarkeringar och vindstrut borttagna. Viltstaket rakt över banan i södra änden. Välkomna tillbaka när fältet torkat upp!

Nyheter

2023-09-17

Prishöjning på flygbränsle

2023-07-21

Pris på RIAT

2023-07-21

Avtal om avfallshantering

2023-06-09

Prishöjning på Hjelmco 91/96

2023-02-17

Årsmöte 12/3

2023-02-12

Har våren kommit till flygfältet?


Se alla nyheter

Vår miljöpolicy

Linköpings segelflygklubb har antagit Segelflygets miljöpolicy. Inom ramen för Linköpings segelflygklubbs målsättning skall verksamheten bedrivas med minsta möjliga miljöpåverkan genom att:

  • Miljöhänsyn skall tas i all verksamhet.
  • Bullerspridning skall minimeras.
  • Spill av drivmedel och andra kemiska produkter skall minimeras.
  • Hushållsavfall och farligt avfall där det förekommer skall tas om hand enligt gällande bestämmelser.
  • Alla medlemmar skall göras delaktiga i det yttre miljöarbetet och skall sträva efter kontinuerliga förbättringar.