About us in English
Torsdag 18 juli 2024

Filmer/bilder

The Extreme Altitude Challenge 2006

Vågflygning i Vågå, Norge (5.3 MB).

Upp bland molnen

En segelflygning i bilder (2.9 MB).

Segelflygningar

Segelflygning

Beskrivning av hur en segelflygning kan gå till.

Ensam i lufthavet

Junior och nybliven segelflygare - en flygning i ord.

Kursplan och beskrivning av kursmoment

Efter 20-25 starter flyger du själv

Lärare med elev gör sig redo för ännu en start.

För att du ska kunna känna dig trygg som färdig segelflygare är utbildningen ganska omfattande, och består av både teori och praktisk träning. I regel varvas teori och praktik på ett naturligt sätt genom att en kort teorigenomgång föregår varje flygning där samma sak sedan förevisas i praktiken av läraren innan du själv får göra samma sak. Efterhand introduceras alltmer krävande övningar och eleven får gradvis ta över alltmer av flygningen. Redan efter ungefär 10 flygningar har man introducerat de grundläggande färdigheterna som krävs för att kunna manövrera ett segelflygplan. Efter ytterligare ungefär 10 flygningar får man för första gången flyga ensam. Ett minne för livet!

För att få certifikat måste du bli godkänd på 56 övningar och ha flugit minst 15 timmar varav 5 timmar utan lärare. Bland annat följande moment ingår i flygträningen:
 • Grundläggande manövrering - rakflygning, sväng, flygbogsering och landning.
 • Termikflygning.
 • Inflygning på ensitsigt flygplan.
 • Hur du manövrerar flygplanet ur onormala flyglägen.
 • Åtgärder vid linbrott under bogsering.
 • Flygning med övertäckta instrument.

Teoridelen är uppdelad i följande kurser:

 • Flyglära och aerodynamik - du får lära dig hur ett flygplan flyger och hur du manövrerar det.
 • Meteorologi - du får lära dig om termik (stigande varmluft), vindar, moln och hur du utnyttjar dem i din flygning.
 • Bestämelser för civil luftfart (BCL) - du får lära dig hur luftrummet är uppbyggt och hur och var du får flyga.
 • Flygmaterialkännedom - du får lära dig hur flygplanet är uppbyggt och hur instrumenten fungerar.
 • Radiotelefoni - du får lära dig flygradiokommunikation. Denna kurs leder till ett flygradiocertifikat som är giltigt i hela världen.
Eftersom teorimomenten introducerats tillsammans med den praktiska utbildningen brukar man genomgå en kortare repetitionskurs av teorin innan man skriver ett avslutande teoriprov.

Prova-på kurser

Om du känner dig osäker på om du vill påbörja en utbildning kan vi erbjuda provlektioner (Spontanlektion, Normallektion och Premiumlektion) och olika former av introduktionskurser (Minipaket och Intropaket) där du flyger tillsammans med en av klubbens erfarna lärare.