About us in English
Torsdag 18 juli 2024

Filmer/bilder

The Extreme Altitude Challenge 2006

Vågflygning i Vågå, Norge (5.3 MB).

Upp bland molnen

En segelflygning i bilder (2.9 MB).

Segelflygningar

Segelflygning

Beskrivning av hur en segelflygning kan gå till.

Ensam i lufthavet

Junior och nybliven segelflygare - en flygning i ord.

Utbildning till Segelflygcertifikat 2024

Linköpings Segelflygklubb tar kontinuerligt emot anmälningar till sina kurser i segelflygning. Här hittar du information om hur du anmäler dig och kontaktinformation. Här hittar du även information om kursens upplägg.

Information och anmälan

För information och anmälan till kursen kontaktar du (kvällstid):

Hans Larsson, 0709-107979, 013-135195

Alternativt kontaktar du oss via e-post så kontaktar vi Dig.


Utbildningen

Teori

Den teoretiska delen av certifikatkursen består av åtta huvuddelar fördelade på totalt 21 tillfällen. Lektionerna är förlagda till en vardagkväll i veckan. Teorikursen kan även med fördel helt eller delvis bedrivas som självstudiekurs. Hör av dig så anpassar vi den efter dina behov!

Praktik

Den praktiska delen av utbildningen (flyglektionerna) tar vid så snart flygfältet torkat upp efter vintern. Normalt någon gång i april/maj.

Certifikatutbildning del 1 (C-diplom)

I den första delen fokuserar vi på att lära dig grundläggande manövrering, start och landning. Delkursen avslutas med att du får flyga helt ensam i flygplanet - en upplevelse utöver det vanliga som du troligtvis alltid kommer att minnas! Klarar du kursen, 24 godkända övningar, får du ett C-diplom, en utmärkelse man delar med alla segelflygare i Sverige.

Certifikatutbildning del 2,3 (Segelflygcertifikat)

Efter C-diplom kan du fortsätta med mer tillämpad flygning; termikflygning, räckviddsberäkningar. Du får också träna på onormala situationer så som; linbrott i bogsering, flygning med övertäckta instrument, landning på annat fält. Flygningarna varvas med teorirepetition av meteorologi, navigation, materiallära, flygmedicin, bestämmelser för civil luftfart och aerodynamik . Efter avklarad kurs kan du ansöka om segelflygcertifikat och får då utforska luftrummet på egen hand eller tillsammans med en kompis.

Prova-på kurser

Om du känner dig osäker på om du vill påbörja en utbildning kan vi erbjuda provlektioner (Spontanlektion, Normallektion och Premiumlektion) och olika former av introduktionskurser (Minipaket och Intropaket) där du flyger tillsammans med en av klubbens erfarna lärare.


Krav

Begränsningar hos segelflygplanens maximala tillsatsvikt gör att vi inte kan utbilda personer som väger över 105 kg. Om du är över 2 m lång kan det bli trångt. För dig under 18 år (dock lägst 14 år) krävs målsmans tillstånd. För övrigt kan alla som uppfyller de medicinska kraven för att ta körkort även ta segelflygcertifikat.

Hör av dig om du har några frågor eller vill anmäla dig till kursen!


Introduktionskurs

Ett sätt att ta reda på om segelflyg är något för dig är att anmäla dig till vår introduktionskurs. Intropaketet är ett första steg till vår certifikatutbildning eller bara en möjlighet att prova vad segelflyg handlar om. Kursen brukar delas upp på två tillfällen med totalt 6 starter i segelflygplan. Förutom flygningen får du lära dig lite grundläggande segelflygteori. Vill du fortsätta till certifikat får du tillgodoräkna dig starterna till utbildningen.