About us in English
Torsdag 18 juli 2024

Filmer/bilder

The Extreme Altitude Challenge 2006

Vågflygning i Vågå, Norge (5.3 MB).

Upp bland molnen

En segelflygning i bilder (2.9 MB).

Segelflygningar

Segelflygning

Beskrivning av hur en segelflygning kan gå till.

Ensam i lufthavet

Junior och nybliven segelflygare - en flygning i ord.

Att tävla i Segelflyg

Högre - Längre - Fortare

Segelflygning är en sport som lämpar sig väl för tävling, mot dig själv eller andra segelflygpiloter. Efter att man lärt sig grunderna i flygning och navigation är man redo att börja tävla. Tre moment används vanligen för tävling med segelflygplan. Dessa är höjdvinst, distansflygning och hastighetsflygning. Vissa gillar även att vända upp och ner på världen, och tävlar därför i konstflygning.

Höjdvinst

I fjärran ser du de karakteristiska lins-
molnen som indikerar vågen.

Höjdvinsten som är det vanligaste tävlingsmomentet går ut på att utnyttja termiken (den uppåt gående luftströmmen) så att flygplanet stiger så högt som möjligt. Man räknar skillnaden mellan den högsta höjden flygplanet stigit till och lägsta höjd flygplanet haft efter uppbogseringen. På vintern åker också många segelflygare till fjällen för att flyga "vågflygning". När luften strömmar över ett berg uppstår under vissa väderförhållanden stående vågor som ger kraftiga uppvindar. Under optimala förhållanden kan en segelflygaren nå höjder upp till 10 000 meter. När man flyger så högt måste man andas syrgas i en syrgasmask.

Distansflygning

Vid distansflygning skall segelflygaren flyga så långt som möjligt. Normalt är distanserna mellan 10 och 50 mil. Svenska rekordet är på drygt 100 mil, men världsrekordet som flögs i Argentina är på mer än 300 mil!

Segelflygplanen dumpar vattenbarlasten
inför målgången.

Hastighetsflygning

Det sista tävlingsmomentet är hastighetsflygning. Segelflygaren skall då flyga en bana så fort som möjligt. I detta moment måste segelflygaren använda sina kunskaper hur termiken utvecklas under dagen och så effektivt som möjligt ta sig fram mellan två eller flera brytpunkter och hela tiden "läsa vädret" för att flyga snabbt. Snabbaste hastighetsflygningen i Sverige är på 178 km/h. Världsrekordet är dock betydligt högre med hela 307 km/h.

Tävlingsformer

Svenska segelflygare tävlar alla i något som kallas RiksSegelflygTävlingen (RST). I denna tävling tävlar man mot alla andra segelflygare i Sverige. Under ett år räknar ihop sina fyra bästa höjdvinster, två bästa distansflygningar och två bästa hastighetsflygningar. Distans och hastighetspoängen räknas enligt en speciell formel. Efter flygsäsongen utses vinnare i de olika tävlingsmomenten och även en totalsegrare där man räknar samman resultaten i de olika momenten.

Andra tävlingar är DM, SM och internationellt finns också NM, EM och VM. Vi har genom åren haft stora framgångar på DM men också fått ett flertal svenska mästare. Klubbmedlemmar har också representerat Sverige både vid EM och VM.

VM 2006 i Eskilstuna - startfältet gör sig redo för nya utmaningar.