About us in English
Monday 6 February 2023

Filmer/bilder

The Extreme Altitude Challenge 2006

Vågflygning i Vågå, Norge (5.3 MB).

Upp bland molnen

En segelflygning i bilder (2.9 MB).

Segelflygningar

Segelflygning

Beskrivning av hur en segelflygning kan gå till.

Ensam i lufthavet

Junior och nybliven segelflygare - en flygning i ord.

Prislista för Linköpings Segelflygklubb

Medlemsavgift

Medlemskategori
Årsavgift
Not
LSFKSSFTotalt
Seniormedlem (>=25 år)1550 kr1250 kr2800 kr1.
Juniormedlem (< 25 år)600 kr600 kr1200 kr1.
Gästmedlem (>=25 år)1550 kr1550 kr1.
Gästmedlem (junior, < 25 år)600 kr600 kr1.
Gästmedlem motor1000 kr1000 kr2.
Bogserförarmedlem300 kr300 kr3.
Stödjande medlem250 kr250 kr
Ungdomsmedlem (< 15 år)200 kr200 kr
Östgötamedlem4.

1. För FAI Sportlicens tillkommer 100 kr. Nationell tävlingslicens är gratis, söks på blankett S-4

2. Gäller företrädesvis för flygning med Aviat Husky när den är baserad på Saab-fältet

3. Detta medlemskap är för de som endast bogserar i klubben och berättigar ej till friflygning.

4. Medlem i segelflygklubb i Östergötland blir gratis gästmedlem i övriga Östgötaklubbar med segelflyg.

Flygtimpriser

Ordinarie flygtimpris

FlygplanstypFlygtimpris
Segelflygplan780 kr/h
Aviat Husky1950 kr/h
Aviat Husky (PC och skolning)1950 kr/h
Aviat Husky (transportbogsering)1950 kr/h
 • Priset för Aviat Husky är inklusive bränsleskatt och baseras på flygtid.
 • För friflygning måste man vara minst gästmedlem i klubben.
 • Vid skolning tillkommer lärararvode.

Rabatterade flygtimpriser (segelflygplan)

Ackumulerad flygtidTimkostnad
Räkneexempel
TotalkostnadMedelpris/h
5-10 h390 kr/h10 h = 5850 kr585 kr/h
10-15 h270 kr/h15 h = 7200 kr480 kr/h
15-20 h150 kr/h20 h = 7950 kr398 kr/h
> 20 h30 kr/h30 h = 8250 kr275 kr/h
 • De rabatterade segelflygpriserna gäller efter inbetalt Paket A, som kostar 3900 kr och som ger 5 timmar fri segelflygtid.
 • Astir CS flygs för 50% av de rabatterade flygtimpriserna (efter inbetalt Paket A).
 • Den ackumulerade flygtiden räknas per kalenderår, och endast för segelflygplan.
 • OBS! Paket A anses förbrukat även om 5 timmars flygtid ej uppnåtts före den 31/12.

Skolning

Typ av skolningPris
SegelflygcertifikatOrdinarie flygtimpris + 40 kr per flygning
Teorikurs inkl. kurslitteratur1000 kr
Typinflygning och kontrollflygningOrdinarie flygtimpris + 40 kr per flygning
Spontanlektion700 kr
Normallektion1600 kr
Premiumlektion2400 kr
Minipaket3000 kr
Intropaket4000 kr
 • För inflygning på Duo Discus (SE-UYM) tillkommer 500kr vid inflygning på typen (3 starter), samt sedan 500kr vid inflygning på motorhanteringen (3 starter).
 • Spontanlektionen kan ej tidsbokas. Den köps på plats på fältet och du sätts upp på samma kölista som medlemmarna. Mer information om hur den går till hittar du under Spontanlektion på gliding.se.
 • Normal- och premiumlektionen tidsbokas via Mathias Bergvall (0705310314). Mer information om hur den går till hittar du under Normallektion och Premiumlektion på gliding.se.
 • Mini- respektive Intropaketen är personliga och består av 3 st respektive 6 st lektioner och grundläggande teori. Mer information hittar du under Minipaket respektive Intropaket på gliding.se, eller kontakta Mathias Bergvall (0705310314).

Bogserpriser

 • Bogsering till 300 m används endast vid landningsträning. Övrig bogsering rundas av uppåt till 600 m eller närmaste 100-tal meter över 600 m.
BogserhöjdBogserpris
300m190 kr
600m350 kr
700m380 kr
800m410 kr
900m440 kr
1000m470 kr
1100m500 kr
1200m530 kr
1300m560 kr
1400m590 kr
1500m620 kr

Deponerat kapital

Deponerat kapital ger viss reducering av flygkostnaden. Kontakta vår kassör Tor Blommegård (013-552 90) för aktuella villkor.

Eget segelflygplan och motorsegelflygplan

PostPris
Säsongsavgift1500 kr
Hyra av segelflygplan+vagn och utrustning till tävling och utebas200 kr/dag
Hangarhyra (omonterat flygplan)150 kr/mån
Hangarhyra (monterat flygplan)400 kr/mån
Bygglokalhyra400 kr/vecka
Segelflygets tävlingsfond10.00 kr/flygtimme
Segelflygets utbildningsfond5.00 kr/flygtimme

Betalningsvillkor

 • Medlemsavgiften måste ovillkorligen vara betald för att få flyga med klubbens flygplan.
 • Medlemsavgiften faktureras under januari månad och betalas enligt villkor angivna på fakturan.
 • Paket A debiteras pilotkontot för tidigare innehavare av Paket A den 31 mars. Medlem meddelar om annat skall gälla. Ev. underskott på pilotkontot i samband med debiteringen skall vara reglerat före 1:a flygtillfället för att Paket A skall gälla.
 • Juniorer (<25 år) och studerandemedlemmar i LuFF erhåller en extra rabatt på 10 % för Paket A och flygtimkostnaden för segelflygplan.
 • Ny medlem som tillkommer efter 1 oktober befrias från ny medlemsavgift för det efterföljande året.
 • Klubbens flygdebiteringssystem myWebLog redovisar kontoställning via epost i samband med varje flygdebiteringstillfälle och löpande via internet. Det ankommer på varje medlem att se till att saldot på pilotkontot alltid står på plus.
 • Påminnelseavgift för belopp över 500 kr är 50 kr.
 • Betalning sker till LSFK Bankgiro konto 436-4394.

Övrigt

Medlemskap i LSFK ger anslutning till klubbens solidariska självriskkassa. Vid ev. haveri eller skada på klubbens flygplan delar medlemmarna på försäkringens självrisk genom utdebitering av en haverikostnad bestämd av styrelsen.

Vi tillhandahåller Hejlmco 91/96 Ul till aktuellt literpris.

Vid frågor kontakta vår kassör Tor Blommegård (013-552 90, 070-57 55 290).

Klubbens webbadress är http://www.gliding.se.