About us in English
Wednesday 19 September 2018

Filmer/bilder

The Extreme Altitude Challenge 2006

Vågflygning i Vågå, Norge (5.3 MB).

Upp bland molnen

En segelflygning i bilder (2.9 MB).

Segelflygningar

Segelflygning

Beskrivning av hur en segelflygning kan gå till.

Ensam i lufthavet

Junior och nybliven segelflygare - en flygning i ord.

Finspångs Sportflygfält
Fältet öppet

2018-09-10:
PPR krävs alltid. Gräset klippt och banan kontrollerad den 10:e september. Banmarkeringar i båda ändar saknas delvis eller skadade. OBS! ojämnheter på fältet. Landa inte före tröskeln/kullen bana 21. Stora skador mitt i startförlängning.

Nyheter

2018-08-13

Segelflygets Dag

2018-04-19

Utställning på LiU

2018-04-18

Städdag mm

2018-04-12

Städdag / montering framflyttad

2018-03-19

8.33 radio

2018-02-23

Flygsäkerhetsmöte 17/3


Se alla nyheter

Våra sponsorer

Vår miljöpolicy

Linköpings segelflygklubb har antagit Segelflygets miljöpolicy. Inom ramen för Linköpings segelflygklubbs målsättning skall verksamheten bedrivas med minsta möjliga miljöpåverkan genom att:

  • Miljöhänsyn skall tas i all verksamhet.
  • Bullerspridning skall minimeras.
  • Spill av drivmedel och andra kemiska produkter skall minimeras.
  • Hushållsavfall och farligt avfall där det förekommer skall tas om hand enligt gällande bestämmelser.
  • Alla medlemmar skall göras delaktiga i det yttre miljöarbetet och skall sträva efter kontinuerliga förbättringar.