About us in English
Saturday 7 December 2019

Fältstatus

Statusuppdateringar för 2019

2019-10-12

Fältet stängt

Fältet stängt för i år. Struen nedtagen och banmarkeringarna avlägsnade. I höjd med hangaren i södra ändan går ett elstängsel tvärs över.

Skapad av Jonas Lövgren

2019-09-14

Fältet öppet

Banan och stråken klippta 14 september. Även utrullningsytorna klippta.

Skapad av Hans Larsson

2019-09-07

Fältet öppet

Fältet klippt 6 september.

Skapad av Jonas Lövgren

2019-09-07

Fältet öppet

Fältet klippt 6 september.

Skapad av Jonas Lövgren

2019-08-25

Fältet öppet

Banan och stråken klippta 25/8. Gräset långt och tjockt på övriga ytor.

Skapad av Hans Larsson

2019-08-16

Fältet öppet

Banan klippt 15 augusti. Ojämnheter på fältet och mjukt i kanten mot diket (västra sidan).

Skapad av Peter Hansen

2019-07-28

Fältet öppet

Banan klippt 27 juli. Ojämnheter på fältet och mjukt i kanten mot diket (västra sidan).

Skapad av Erik Säll

2019-07-22

Fältet öppet

Banan och stråken klippta 17 juli. Ojämnheter på fältet och mjukt i kanten mot diket (västra sidan).

Skapad av Jonas Lövgren

2019-07-22

Fältet stängt

Banan och stråken klippta 17 juli. Ojämnheter på fältet och mjukt i kanten mot diket (västra sidan).

Skapad av Jonas Lövgren

2019-07-08

Fältet öppet

Banan och stråken klippta och kontrollerade 7/7. Ojämnheter på fältet och mjukt i kanterna.

Skapad av Hans Larsson

2019-06-08

Fältet öppet

Fältet klippt, vindstruten utbytt och i funktion igen. Ojämnheter på fältet och mjukt i kanterna.

Skapad av Erik Säll

2019-05-31

Fältet öppet

Fältet är nyklippt. Vindstruten öster om fältet är sönderblåst. Ojämnheter förekommer.

Skapad av Berne Strand

2019-05-31

Fältet stängt

Fältet är nyklippt. Vindstruten öster om fältet är sönderblåst. Ojämnheter förekommer.

Skapad av Berne Strand

2019-05-25

Fältet öppet

Fältet är klippt 2019-05-25. Ojämnheter förekommer på fältet. Observera de nya reglerna för bullerområden !

Skapad av Peter Hansen

2019-05-25

Fältet öppet

Fältet är klippt 2019-05-25. Ojämnheter förekommer på fältet.

Skapad av Peter Hansen

2019-05-25

Fältet stängt

Fältet är klippt 2019-05-25. Ojämnheter förekommer på fältet.

Skapad av Peter Hansen

2019-04-13

Fältet öppet

Fältet kontrollerat 13 april. Observera de nya reglerna för bullerområden!

Skapad av Hans Larsson